Sens życia człowieka

W dzisiejszej audycji omówimy najważniejsze pytanie w życiu człowieka. Sens jego istnienia i przybywania na ziemi. Jest wiele polemiki na ten temat, lecz każdy wątek nawołuje do rozważenia i zastanowienia się nad tym. Również zostaną dotknięte pytania: Jak długo może żyć człowiek Na co tracimy siłę życia Jak ją odnowić siłę życia i utrzymać na długie lata Czym jest życie i dla czego człowiek umiera.

 

Tajemną siła twego mózgu

W dzisiejszej audycji zbliżymy się do duchowej konstrukcji jednego z najbardziej tajemniczych organów naszego ciała – mózgu. Zastanówmy się, co my wiemy o połączeniu mózgu z innymi wymiarami Duchowej rzeczywistości? Z czego składa się mózg oprócz materialnego ciała? Jak powstaje stres i jak praca jednego mózgu wpływa na inne osoby?

Kim i gdzie jestem?

Sefirot i zdolności Duszy. Wszystkie plany Stworzenia są zorganizowane według schematu dziesięciu sefirot, nazwa każdej sefiry w kabale opisuje szczególną rolę, jaką ona odgrywa w procesie tworzenia rzeczywistości. Wszystko to — zewnętrzne właściwości sefirot, opisujące ich funkcje w procesie przekazywania boskiego Światła (Or) na wszystkie poziomy istnienia. Sefirot mogą być traktowane zarówno jako światła, i…

Jak zasila się nasze ciało i ciało Duszy.

Jak już wiemy, Duchowa część człowieka została stworzona na obraz i podobieństwo. Zaś ciało człowieka, które mamy do dyspozycji, zostało odwzorowane, jak w lustrze, według wyższego obrazu Duszy. Jak już mówiliśmy wszystkie organy i części ciała są zasilane i mają swoje korzenie w Duchowej rzeczywistości. Na poziomie Duszy rozróżniamy subtelne emanacje światła, które łącząc się…

Jak powstają choroby, przyczyna których znajduje się w Duchowej rzeczywistości

(nauki kabalistyczne o zdrowiu człowieka) Warto zwrócić uwagę, na fakt, że zarówno zdrowie, jak i choroby, zależą od projekcji duchowej rzeczywistości w materialną formę. I chociaż część chorób mają swoje powody w niższych światach, jak również naszej materialnej rzeczywistości, niemniej jednak ich przyczyny leżą na subtelnym poziomie. Na początku spójrzmy na te braki i sukcesy,…